Акцијска цена прикључака Г-2,5, Г-4 и Г-6

Акција ће се спроводити у времену од 15.07. до 15.10.2017 године, у ком периоду ће се закључивати уговори за израду прикључака, по следећим ценама, са урачунатим порезом на додату вредност.   –  Типски прикључак Г-2,5 ………. 51.500,00 динара –  Типски прикључак Г-4 …………. 51.500,00 динара –  Типски прикључак Г-6………….. 60.000,00 динара   Наведени попуст важи за уговорено плаћање…