АКЦИЈСКА ЦЕНА ПРИКЉУЧКА

         Цене типских прикључака по Ценовнику ЈП Ингас-а износе: Типски прикључак Г-2,5 ………………………………………..  71.000,00 динара Типски прикључак Г-4 …………………………………………..  71.000,00 динара Типски прикључак Г-6 …………………………………………..   79.000,00 динара     Акција ће се спроводити у времену од 01.06. до 30.11.2020. године, у ком периоду ће се закључивати уговори за израду прикључака, по наведеним ценама у којима је…

ОБАВЕШТЕЊЕ

„Поштовани потрошачи, обавештавамо Вас да у складу са наредбом општинског штаба за ванредне ситуације неће бити очитавања потрошње гаса за месец март. Молимо потрошаче да у складу са наведеном наредбом не пријављују стања својих бројила. Обрачун потрошње за месец март ће се извршити на основу очитане потрошње за март месец на главном мерној станици на…