Акцијска цена прикључка

   Одобрава се спровођење акције плаћања уговорене цене типског прикључка на гасну мрежу у тридесет шест једнаких месечних рата без увећања по ценовнику, са грејс периодом до 31.12.2021 године.          Цене типских прикључака по Ценовнику ЈП Ингас-а износе: Типски прикључак Г-2,5 ………………………………………..  77.896,80 динара Типски прикључак Г-4 …………………………………………..  77.896,80 динара Типски прикључак Г-6 …………………………………………..   85.576,80…